Enkel, effektiv og målrettet annonsering

Hordaland er lokalisert på Voss, og dekkjer Voss, Vaksdal, Ulvik, Ullensvang, Eidfjord og Modalen.

Avisa vart grunnlagt i 1883, og har vore ein viktig del av lokalsamfunnet sidan. 

Hordaland har eit opplag på omlag 8500, og lesarar fordelt på papir, nett, mobil og sosiale medium. I Hordaland vil annonsa di stå saman med dei viktigaste nyhenda frå vårt dekningsområde, og vert difor vist til lesarar på alle plattformane våre.